Intro

 Email 

ZetaTalk
  Nibiru

  Ånds-
vitenskap 
  Natur-
vitenskap 

 ET/V

Oligarkisk
økonomi &
politikk

 Helse,
sykdom

 Mine
bøker
  

 Links
to Gold
 

 Jeg tar
oppdrag

 

 

 

Rolf Kenneth Myhre (Aristos)

Nyheter:


Mitt 30-siders essay Kreft anno 2014.Om nyliberalismens historie og nasjonale tragedier

- et 59-siders personlig konsentrat av Naomi Kleins bok ”Sjokkdoktrinen” (2007).

Dokumentet er gratis som pdf-fil. Kontakt meg eller 1st Wave Books & Art.Min bok ET/V-erfaringer 1947-2013 kan bestilles.
Web-versjonen er gratis.


 
Min bok Menneskets historie kan bestilles.
Web-versjonen er gratis.


Mine 100+ artikler for Nyhetsspeilet,
kronologisk ordnet 
(de nyeste øverst). 


Mine 100+ artikler for Nyhetsspeilet,
tematisk ordnet.