ZetaTalk & Nibiru

 

        

 


In Norwegian

Primærdokumenter med bredest mulig integrasjon:

Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk (webversjon av bok).

 

Vil Nibiru utløse jordskorpeforskyvning? (artikkel, rev. august 2013).

 

Nibiru-kompleksets virkninger på Jorden siden 2003 (artikkel, rev. juni 2013).

 

 

Artikler for Nyhetsspeilet om enkelte aspekter:

* Milliardærklubb og NASA forbereder asteroide-ekspedisjoner (2012).

* Long Count-kalenderen og Nibiru-syklusen (oppdatert: 2012).

* Mens vi venter på Nivå 7-kataklysmene (oppdatert: 2011).

* Uforklart massedød av fugl og fisk verden over (2011).

* Nibiru mars 2003 - mars 2010 (oppdatert: 2010).

* Nibiru og vår kataklysmiske fortid (2010).

* Hvorfor brister, forvris og deformeres Jordens magnetosfære? (2010).

 

 

 Velkommen til ning-samfunnet PAN (Post-apokalyptisk Nettverk)!

 

 

My stuff in English:

Will Nibiru trigger an Earth crust displacement?  (article, updated August 2013).

Effects of the Nibiru complex on Earth since 2003 (article, updated June 2013).

 

 

 Welcome to the English-speaking ning society LiTrEra (Living in the Transformative Era)! For those wanting to prepare for the Earth crust displacement, and wanting to live a full and meaningfull life afterwards.

 

 

Other resources in English:

ZetaTalk: Official website.

 

* Earth Changes and the Pole Shift. Ning forum with focus on ZetaTalk information. Administrator: Gerard Zwaan (Holland).

 

* ZetaMovie (Documentary produced by Andrew Veresay). Part I (2010, 2h:30min). Part II (2011, 2h:34min). 

 

 

Home