Oligarkisk økonomi & politikk & historie

Hovedtema:

Hvordan det britisk-amerikanske oligarknettverket har forkludret
Vestens progresjon gjennom 200 år ved å påvirke myndighetene og
internasjonale organer
til politiske og økonomiske beslut­­ninger som har fremmet oligarkenes interesser på bekostning av befolkningene, stats­kassene og
nasjonenes utvikling av infrastruktur, teknologi og produktivitet. 

Fire perioder

Basert på en militær-økonomisk analyse av verdenshegemoniet fra 1815 til i dag, inndeler vi disse 200 årene i fire perioder:

 

* 1815 – 1914: Den britisk-imperiale verdensorden. Pax Britannica

* 1919 – 1939: Den britisk-amerikanske verdensorden

* 1945 – 2008: Den amerikanske verdensorden. Pax Americana

* 2008 –         : USA bankerott, markedsøkonomiens globale fallitt

 

 

***************************************

 

For bedre å forstå virksomheten til den britiske og den amerikanske oligark­klassen fra 1815 til i dag, inndeler vi dette emnet i fire hovedtemaer:

 

 

a) Generell innsikt om oligarkklassen

Hvilket forhold har oligarkklassen til seg selv, til de andre samfunnsklassene, og til sitt hjem­land? Utgjør denne samfunnsklassen et forent nettverk med et felles mål, eller består den av flere grupper med ulike politiske mål og visjoner? I hvilken grad repre­sen­terer oligarkklassen et demokratisk problem, gitt deres store politisk-økonomiske makt i forhold til at de prosent­vis utgjør en marginal gruppe i befolk­ningen? Hvilken type politikk, økonomi og samfunn skaper oligarkene? Denne?

 

            Nyliberalisme ↔ oligarki med totalitære trekk ↔ statskorporativisme

 

I hvilken grad har kriger primært vært utløst og vedlikeholdt av oligark­klassens økonomiske interesser? Det var temaet til Smedley D. Butler (1881-1940), amerikansk generalmajor, da han i 1935 publiserte sitt 51-siders hefte War is a Racket (”Krig er en geskjeft”).

 

Generell litteratur:

* Rothkopf, David (2008): Super­class - The Global Power Elite and the World They Are Making. Bok.

 

Mine artikler:

* Oligarkhistorie I: Introduksjon(NyS, 2013).

* Intervju med NWO-forskeren Will Banyan (NyS, 2012).

* Interview with NWO researcher Will Banyan (2012).

ZetaTalk quotations about the unknown Rothschild ”Puppet Master” (rev. 2011).

 

 

b) Økonomisk politikk

Hvilken økonomisk politikk fremmer oligarkklassen? Hvilken økonomisk politikk prøver de å forhindre? Hvilke økonomiske innsikter prøver å de forhindre blir utbredt? I hvilken grad representerer oligarkklassen et nasjonaløkonomisk problem, gitt den naturlige tendensen til at de vil øke sin egen formue på bekostning av befolkningen og nasjonale langsiktige interesser? Noen av deres økonomiske stragier kan nevnes:

 

  • Et gjeldsbasert pengesystem der staten må låne penger fra en uavhengig sentralbank eller direkte fra det private marked (via en sentralbank), fremfor å utstede penger selv (som er statens suverende rett).

 

  • For US-oligarkene har nyliberal politikk siden 1970-tallet vært deres viktigste våpen i deres økonomiske imperialisme,  og siden 1981 deres viktigste våpen i plyndring av US-statskassen og deres egen befolkning. Nyliberalisme tjener eliten innenlands og de industrielt sterkeste nasjonene internasjonelt. For å kunne tvangspåføre, via IMF og Verdensbanken, Den tredje verdens nasjoner og vellykkete blandingsøkonomier nyliberal politikk, ble forskjellige strategier brukt, som regisseringen av gjeldskrisen og regisseringen av finanskriser ved at hedgefond gjennom valutaspekulasjon angriper den nasjonale valutaen. Da Den tredje verdens nasjoner så måtte be IMF om hjelp for å komme ut av gjeldskrisen, og de vellykkete blandingsøkonomiene som hadde blitt plyndret av hedgefondene måtte be IMF om hjelp for å komme ut av finanskrisen, satte IMF som krav at disse måtte innføre nyliberal politikk (ved å implementere struktur­tilpasningsprogrammene). Nasjonene hadde ikke forhandlingsmuligheter, og måtte godta kravene. Implementeringen av nyliberal politikk ruinerte landene ytterlige, og økte dramatisk de sosioøkonomiske klasseforskjellene innad i landene.

 

  • Pervertering av økonomifaget til hva som tjener deres egne interesser best. Nobel minnespris i økonomi har blitt kritisert for å favorisere nyliberalisme (Wiki).

 

Mine artikler om oligarkisk økonomi:

* Økologi/økonomi-marerittet: Mot global kollaps (NyS, 2013).

* The Secret of Oz: Dokumentar om det gjeldsbaserte pengesystemet (NyS, 2013).

* Federal Reserve 100 år, og USA bankerott (NyS, 2013).

Hva er den dypeste årsak til inflasjon?  (NyS, 2013).

* John Perkins: Bekjennelser fra en økonomisk leiemorder.

Om nyliberalismens historie og nasjonale tragedier. Et 59-siders personlig konsentrat av Naomi Kleins bok Sjokkdoktrinen. Dokumentet er gratis som pdf-fil.

*  Markedsøkonomiens globale fallitt.

 

 

Mot en normativ økonomi:

I artiklene nedenfor har jeg prøvd å skissere en normativ eller ideell økonomi. Denne har jeg oppsummert som gul økonomi, da den integrerer a) behovene til flertallet av befolkningen (rød økonomi) med b) hensynet til miljø/natur, dvs. kravet om å være bære­kraftig (grønn økonomi). PROUT er den beste og mest avanserete modellen når det gjelder en gul økonomi på globalt nivå. Politisk-ideologisk vil den gule økonomi og PROUT være å finne innenfor det landskap som kalles ’sosialdemokrati med blandingsøkonomi’.

 

* PROUT-visjonen: Blandingsøkonomi med fokus på kooperativer og økobevissthet (NyS, 2012).

Mulige skritt mot PROUT-visjonen (2012).

* Lovbasert pengesystem og Hitlers økonomiske mirakel (NyS, 2013).

* Barometere for nasjoners helhetlige trivsel og utvikling. Lykkeforskning (NyS, 2012)

* Den sosialdemokratiske ideologi (NyS, 2013).

* Den nordiske modellen: Vellykket demokratisk blandingsøkonomi (NyS, 2012)

* Reinert identifiserer hovedfaktorene i evolusjonær nasjonaløkonomi (NyS, 2012).

* Hvordan avskaffe fattigdom? Om mikrokreditt og fattigdomsskatt (NyS, 2012).

* Komplementær valuta når økonomien svikter (NyS, 2013).

 

c) Diverse konspirative hendelser som oligarkgrupper må stå bak

 

Mine artikler:

* Myndigheters Falsk flagg-operasjoner og løgner for å lure befolkningen (2013).

* Terrorangrepet i London 7. juli 2005 (NyS, 2013).

* Terrorangrepet i USA 11. september 2001 (2013).   911-dramaet: Linker (juli 2013).

* CIAs narkotikahandel for USAs skjulte oligarker.

* John F. Kennedys kamp mot oligarkiet (rev. 2013).

Anmeldelse av: Daniel Estulin / "The True Story of the Bilderberg Group" (2007).  (2013)

* Antony C. Sutton’s “The Best Enemy Money can Buy" (1986). Quotations (2007).

* Rothschild-patriarken og Weishaupts Illuminati (NyS, 2013). Noen populære konspi-teorier blir her avvist!

* Nasjonale steriliseringsprosjekter kamuflert som tetanusvaksine-kampanjer   (NyS, rev. nov/2014).

 

 

d) ET/V-emnet fra 1947 og utover

Dette temaet er nærmere belyst i min bok ET/V-erfaringer 1947-2013. Er det noen sammen­heng mellom dette hoved­temaet og de andre oligarkiske hovedtemaene? Ifølge zetaene som står bak web-basen ZetaTalk, er svaret ”Ja, absolutt!”

 

Personlig har jeg spesiell interesse av å følge opp dette ZetaTalk-notat som viser til en linje fra Roswell-hendelen 1947 til MJ12 til at en gjeng MJ12-medlemmer (Bush Sr., Dick Cheney, Donald Rumsfeld og Bush Jr.) hadde samlet seg i neocon-kabalen. Neocon-kabalen vant gjennom fusk presidentvalget i 2000, som resulterte i Bush/Cheney-regjeringen. Denne psykopate gjengen som var innvidde MJ12-medlemmer kjente til ET-påstandene om at planet utenfra ville krysse ekliptikken rundt ca. 2003, og at krysningen ville forårsake stor ødeleggelse på Jorden. Denne gjengen la derfor grandiose planer om å utnytte det kommende globale kaoset  til å bli denne Jordens overherrer. Rett før de trodde planeten skulle krysse ekliptikken, invaderte de Irak som den første av flere planlagte invasjoner for å sikre seg all oljen i Midt-Østen. Deres alliansepartnere var en britisk og en israelsk elite.

 

 

Aktive forfattere med dybde- og breddeinnsikter:

 

* F. William Engdahl.

 

* Will Banyan.

 

* Naomi Klein.

 

* John Perkins.

 

* Global Research (Ca). 

Home