911-dramaet: Linker

Sist oppdatert: 30. juli 2013.

1.     Generelt

2.     Hva penetrerte WTC-1?

3.     Hva penetrerte WTC-2?

4.     Om destrueringen av WTC-bygningene

5.     Hva skjedde ved Pentagon?

6.     Flight 93 og Shanksville

7.     Om Osama og FBIs 19 fiktive flykaprere

8.     Om de reelle og de fiktive passasjererne

9.     Forhåndsadvarsler, forhåndskunnskap, innsidehandel

10.  Annet om 911

11.  Neocon-kabalen: Imperialisme og totalitarisme

12.  ZetaTalk

 

 

1) Generelt

Tarpley, Webster Griffin: 9/11 syn­thetic terror: made in USA (4. utg. mai 2007) [bok].

 

Griffin, David Ray

Mens de fleste 911-forfatterne er ”positive” i den forstand at de prøver å bevise at 911-angrepet var en ”inside job”, og prøver å forklare hva som virkelig skjedde og hvem som virkelig sto bak, har David Ray Griffin valgt en mer ”negativ” men vel så effektiv innfallsvinkel. Han nøyer seg med å avvise den offisielle versjonen ved å avsløre dens løgner, forvridninger og unnlatelses­synder. 

 

a) The 9/11 Commision Report: a 571-page lie (2005) [artikkel]

Denne artikkelen er et sammendrag av hans bok The 9/11 Commision Report: Omissions and Distortions (2004). I artikkelen oppsummerer han 115 direkte løgner, forvridninger og unnlatelses­synder funnet i den offisielle rapporten.

 

      b)  Debunking 9/11 Debunking: An Answer to Popular Mechanics and Other Defenders of the Official Conspiracy Theory (2007) [bok].  Bokanmeldelse av Paul Craig Roberts (2007).

 

c) 9/11 Ten Years Later: When State Crimes Against Democracy Succeed (2011). 

 

Loose Change [dokumentarfilm]

Second Edition Recut (2006). 89 minutter. YouTube; DVD (All regions). Bare Utgave 2 er verdt å se, ikke de senere utgavene Loose Change: Final Cut (2007) eller Loose Change 9/11: An American Coup (2009). Jeg så filmen på ny i 2013 etter å ha kjøpt den som DVD. Filmen er fortsatt severdig, som en generelt bra introduksjon. Men gitt de senere arbeidene til bl.a. Judy Wood og Simon Shack, er den ikke lenger oppdatert. Som minuser kan nevnes: a) For mye informasjon presenteres på for kort tid, hvilket forverres ved at DVD’en ikke har engelsk teksting, b) Kapittelet om tvillingtårnenes disintegrasjon har i lys av Judy Woods arbeid feil fokus. Kapittelet retter nesten all oppmerksomheten mot eksplosjoner, som om disse nødvendigvis måtte komme fra bomber. Informasjonen om ”smeltet stål” blir av Judy Wood tolket som plantet desinformasjon. Wiki.

 

The 9/11 Commision Report (22. juli 2004) [pdf-format]

 

 

2) Hva penetrerte WTC-1?

De overordnete konklusjoner er at WTC-1 definitivt ble rammet av et flyvende objekt, og at dette like så definitivt ikke var en Boeing 767-200. Det mest sannsynlige er at en stor krysserrakett penetrerte WTC-1, muligens spesialbygd. Jeg har her valgt å integrere de analytiske arbeidene til Marcus Icke og Simon Shack når det gjelder det berømte Naudet-filmopptaket, samt bruke Ickes analyse når det gjelder vitnebeskrivelsene.

 

Analyser av Naudet-opptaket:

Marcus Icke: What hit WTC1?(2006) [Artikkel]

“To conclude this section we can say with certainty that the “Flight 11” aircraft’s airframe is significantly smaller that that of a Boeing 767-200 in practically every respect. It has a shorter fuselage, a smaller wing span and a slimmer fuselage. There is some evidence to suggest that the wings of the “Flight 11” aircraft were mounted to the top of the fuselage and not on the bottom. Most modern commercial passenger jets like the Boeing and Airbus types have the wings attached to the bottom of the fuselage, not on the top… Whatever hit WTC1 was no Boeing 767-200, it was a much smaller non-commercial aircraft of unknown origin that functioned more like a missile than a passenger jet.”

 

Simon Shack: September Clues, Part G.

Vi ser tre tydelig adskilte sekvenser i Naudet-opptaket:

  1. det flyvende objektet penetrerer bygningen, som resulterer i hvit røyk men ikke noe ild.
  2. 6 sekunder etter treffet utløses forhåndsplasserte eksplo­siver med brann i en horisontal linje for å gi inntrykk av at her gikk høyre flyvinge igjennom. Problemet er at fortsatt mangler en sprekk i bygningen for der de ytterste ni meter av høyre vinge skulle ha gått gjennom.
  3. 15 sekunder etter treffet kan man på Naudet-opptaket se at Photoshop brukes til å male en svart strek som skal gi illusjon av en sprekk i veggen som de ytterste ni meterne av høyre vinge gikk gjennom. 

Når man ser på kring­kastings­selskapene ABC og CBS sine filmopptak av treffsonen henholdsvis 11 og 15 minutter etter treffet, mangler ”sprekken” for de ytterste ni meterne av høyre flyvinge. Dette bekrefter ytterligere at Photoshop ble brukt.

 

 

Analyse av vitnebeskrivelsene:

Marcus Icke: WTC1 Witness Reports (2006) [Artikkel]

Av de 30-40 personene som så eller hørte et flyvende objekt penetrere WTC-1, kunne bare ti antyde flyets størrelse. Ifølge tre personer var det et lite fly, som en Cessna. Ifølge fire personer var det et middels stort fly, som en liten jet. Ifølge tre personer (Sean Murtagh, Mark Obenhaus og George Sleigh) var det en stor kommersiell passasjer-jet. Syv av ti vitner bestrider altså at de så noe som kunne ha vært en Boeing 767-200. Av de tre vitnene som hevder at det var et stort kommersielt passasjerfly, har to av dem ingen troverdighet: Sean Murtagh som var CNNs visepresident for finans & administrasjon, og Mark Obenhaus som var seniorprodusent for ABC News. Det tredje vitnet, George Sleigh, befant seg inne i WTC-1 og så bare undersiden av det flyvende objektet i et kort sekund. 3) Hva penetrerte  WTC-2?

Den overordnete konklusjon er at ingen Boeing passasjerfly fløy inn i WTC-2. Mest sannsynlig var det en meget stor krysserrakett, muligens spesialbygd for anledningen. Denne konklusjon er basert på tre hovedtyper av indisiebevis:

  1. TV-fusk avslørt av Simon Shack.
  2. Private video-opptak og fotografier som alle ekskluderer hverandres genuinitet.
  3. Vitnebeskrivelser.

 

3a. TV-fusk avslørt av Simon Shack

Simon Shack (sønn av sosiolog Eyvind Hytten) er en norsk-svenske med over tyve års erfaring innen video/audio-teknologi. De siste årene har han vært bosatt i Roma, og er bl.a. leder for GarageBand som spiller chillout-musikk. I September Clues dokumenterer han at de fem store kringkastingsselskapene ABC, CBS, CNN, Fox-5 og NBC var aktive medhjelpere i 911-terroren. De fusket både når det gjaldt deres ”live-opptak” og når det gjaldt deres inter­vjuer av ”øyevitner”.

 

Kortversjonen av hva Shacks videosnutter avslører, er følgende. En kraftig rystelse gjorde et seismisk utslag i WTC-2 kl. 09:02:54, mens den offisielle tiden for treffet (ifølge ”live”-sendingene) er kl. 09:03:11. Kringkastings­selskapene hadde en planlagt og koordinert 17-sekunders forsinkelse i deres ”live”-sendinger, som må ha vært styrt fra et kontrollrom. Denne forsinkelsen innledes i alle send­ingene med et synkronisert audielt ”beep-beep”. De fem store kringkastingsselskapene viste antage­lig bare tre ”live-opptak” som ble sendt 17 sekunder etter sanntid. To av disse opptakene var mani­pulerte med hvert sitt 2-sekunders klipp med et animasjonsfigur-fly lagt inn. Det tredje opptaket var genuint, men der var det heller ingen fly å se.

 

Her kommer den detaljerte versjonen:

a1) Fox TV sendte et ”live”-opptak fra et helikopter, ”Fox Chopper 5”. På dette opptaket ser vi en 2-dimensjonal silhuett av et fly som flyr inn i WTC-2, og flynesen kommer uskadet ut på den andre siden av bygningen! Dette er opplagt absurd, og avslører at det er et animasjonsfigur-fly vi ser. [På engelsk kalles en animasjons­figur som legges inn i en filmsekvens for Computer-Generated Imagery (CGI)]. Denne tabben prøvde de (kontroll­rommet?) å maskere ved umiddelbart å tone skjermen til svart, men de var 0,28 sekunder for sent ute.

 

a2) ”Live-opptakene” til CNN, CBS og ABC kan være identiske, og kan ha blitt tatt opp og CGI-redigert av den profesjonelle video-animatoren Devin M. Clark. Det arbeides med å dokumentere involvementet til Clark.

 

a3) I CBS’s ”live”-sending prater nyhetsankeret Bryant Gumbel på telefonen med et ”vitne” av WTC1-hendelsen, Theresa Renaud. Hun er faktisk hustruen til hans egen sjef, CBS-produsenten Jack Renaud. Hun befinner seg i en bygning i Chelsea. Mens Theresa prater om WTC1-hendelsen, ser vi på skjermen eksplo­sjonen i WTC-2. I motsetning til Renaud, verken ser eller hører vi noe fly. Dersom Theresa Renaud ikke er utrustet med overmenneskelig syn og hørsel, bør vi tolke hele hennes historie som opplesing fra et forhåndsskrevet manuskript.

 

a4) NBC’s morgensending fra ”Live Chopper 4” er interessant og avslørende. Til tross for at kameraet gir oss et storslagent zoomout-syn på WTC-2 og luftrommet rundt, verken ser eller hører vi noe fly da eksplosjonen og flamme­havet utløses. Vi kan imidlertid skimte et hvitt objekt (en rakett?) skråne ned fra himmelen og utløse eksplosjonen og flammehavet! Da NBC sendte dette opptaket i reprise utover kvelden den 11/9, hadde følgende redigeringer blitt gjort: a) det hvite dalende objektet hadde blitt fjernet; b) et CGI-fly hadde blitt lagt inn; og c) en sterk fargebakgrunn hadde blitt lagt inn som gjør at man ikke lenger ser New York City i bakgrunnen.

 

a5) For å gjøre de to innlagte CGI-flyene mindre suspekte i de to 2-sekunders klippene, har selskapene lagt inn hver sine sterke fargebakgrunner slik at hele bakgrunnsbildet av New York City forsvinner. Resultatet er at seerne lettere aksepterer det diffuse CGI-flyet som ekte. I et generelt diffust landskapsbilde skiller ikke det diffuse CGI-flyet seg ut.

 

 

3b. Private video-opptak og fotografier som alle ekskluderer hverandres genuinitet

På Internet finner man over 30 private video-opptak samt en rekke fotografier av et fly som flyr mot eller flyr inn i WTC-2. De beste analysene av disse finner vi i Marcus Icke sin web-artikkel The WTC2 Media Hoax (2006) og i flere av dokumentarsnuttene til Simon Shack. Begge har kommet til samme konklusjon: de aller fleste fotografiene og video-opptakene kan avvises som fabrikasjoner og CGI-manipulerte opptak. De ekskluderer hverandres genuinitet når det gjelder den eksakte formen på flyet, når det gjelder flyets bane og når det gjelder flyets hastighet. Noen av produktene er så amatørmessig laget at de ekskluderer seg selv. 

 

Marcus Icke: The WTC2 Media Hoax  (2006) [Artikkel]

Icke har brukt et flysimulatorprogram der han har valgt en Boeing 767-200 som modell som flyr inn i WTC-2. Han sammen­ligner så bildene og utfallet herav med bilder og utfall når han programmerer inn dataene fra de mange fotografier og video-opptak som foreligger. Konklusjonen er fasi­nerende: Det synes å ha vært mange forfalskere som har laget hver sin forfalskning. Hver forfalsker har gjort sine personlige valg og småfeil; ingenting tyder på at de har samarbeidet med hverandre.

 

Morgan Reynolds & Rick Rajter: Exploding the airliner crash myth (Okt. 2006) [Artikkel]

Meget bra artikkel som oppsummerer det meste av det beste. I vedlegget analyseres stillbilder av Scott Myers video av WTC2-treffet. Analysen viser at flyet har max. 2,5-3 % deakselerasjon under sammen­støtet, hvilket innebærer at flyet skal ha ca. 95 % av den opprinne­­lige kinetiske energien intakt inne i bygningen. Vi har da all grunn til å forvente at flyet skulle ha fart nærmest like fort ut av bygningen på den andre siden!

 

 

3c. Vitnebeskrivelser

      Marcus Icke: WTC2 Witness Reports (2006) [Artikkel]

Av de ca. 30 vitnene som har blitt sitert, bekrefter de aller fleste at de så et fly. Bare 13 antyder noe om flyets størrelse og/eller type. Bare to identifiserte vitner hevder at de så noe som kan ha vært en Boeing 767: Stanley Praimnath og Richard Polatchek. Ni av de andre antyder at flyet var mellomstort eller lite, eller av militær eller ukjent type. Flere vitner bemerker at flyet kom fra sørsiden (fra Statue of Liberty), at det foretok en U-sving, og at de var over­rasket over at flyet gikk tvers gjennom veggen.

 

      Øyevitneskildringer (Skriftlig gjengivelse av skildringer). Øyevitner (brannmenn og medisinsk personell) til flycrash, samt til mengder av flybiter og kropps­biter i gaten.

 

 

4) Om destrueringen av WTC-bygningene

Hvorfor investorer ønsket å rive hele WTC-komplekset

Spingola, Deanne: Killing several birds with one stone (2006) [artikkel]

The Port Authority of New York and New Jersey hadde i en årrekke tapt penger på WTC-komplekset, selv om komplekset befant seg på verdens mest verdifulle eiendom. Helse­kravet om at asbesten i bygningene måtte fjernes var et økonomisk mareritt som gjorde komplekset uselgbart. De måtte enten leie ut hele komplekset eller demontere det. Artikkelen viser at mange parter tjente store penger på destruksjonen av WTC 1, 2 og 7. De fire andre bygningene ble revet like etterpå.

 

 

Forskningen til Judy Wood

Judy Wood (2010): Where did the Towers go? [web-base for salg og omtale av boken]. 540 sider, glanset papir.

 

Judy Wood & Morgan Reynolds: The Star Wars Beam Weapons [Orig. okt 2006]

 

Judy Wood: A refutation of the official collapse theory [2005-2007].

 

Judy Wood & Morgan Reynolds: Why indeed did the WTC buildings disintegrate? A peer-review of Steven E. Jones 9/11 Research (2006) [artikkel]

Wood og Reynolds diskrediterer Steven E. Jones og hele hans innsats for 911-saken. Sterke meninger. Verdt å studere for å få innsikt i en av konfliktene mellom de to MIHOP-leirene.

 

Gregory Jenkins: The overwhelming implausibility of using directed energy beams to demolish the World Trade Center Towers [artikkel i Journal of 9/11 Studies, februar 2007. Siste oppdatering: 12 april 2007]

Jenkins hevder at tvillingtårnene IKKE ble pulverisert, de kollapset på vanlig måte. Det ikke-pulveriserte nedfallet av de 110 etasjene skal ha havnet i de syv (7) kjelleretasjene, slik at bare 10 cm. med støv lå over bakkenivå! Mens Wood påstår at tvillingtårnene ble pulverisert, prøver Jenkins å vri betydningen av dette ordet over til fordampning (evaporization), hvilket jo er en overgangsform fra væske til gass. Jenkins prøver så å beregne den nødvendige energimengde for at tvillingtårnene skal ha blitt kokt bort! Dette er naturligvis astronomisk høyt; han kommer til at det ville være nødvendig med kraften til 57 millioner av verdens kraftigste laservåpen, MIRACL. Med dette synes Jenkins at han har satt Judy Wood sjakk matt.

 

 

Hvorfor den offisielle versjonen ikke kan godtas

David Ray Griffin: The destruction of the World Trade Center: why the official account cannot be true (2006) [langt essay]. Griffin påpeker åpenbare løgner, forvrid­ninger og unnlatelsessynder i de offisielle rapportene.

 

 

Lyden av eksplosjoner

Graeme MacQueen: 118 witnesses: the firefighters testimony to explo­sions in the twin towers [artikkel i Journal of 911 Studies; august 2006. 60 A4-sider]

Dette er en strengt vitenskapelig artikkel som kun fokuserer på vitnesutsagn fra 503 brann­menn og medisinsk personell som var direkte involvert i 911-dramaet. 118 av disse 503 (23 %) fortalte spontant (uten å bli spurt av intervjueren) om eksplosjoner (for å bli inkludert i rapporten var det ikke nok bare å nevne brak og andre høye lyder). Vitnes­utsagnene var såpass kontro­versielle for den offisielle versjonen at det måtte en rettssak til mot New York City før materialet kunne frigis! Materialet i sin helhet ble lagt ut på Internet i august 2005. The 9/11 Commision tok disse vitnene på alvor og siterte hyppig fra dem, men vitnenes uttalelser om eksplosiver ble simpelthen ignorert. NIST hadde også tilgang til disse vitnes­utsagnene, men ignorerte dem fullstendig i NIST’s Final report. At de to nevnte rapportene har ignorert disse 118 vitnene betyr at disse rapportene ikke har troverdig­het, at deres konklusjoner var forutinntatte, og at det ikke var gransknings­kommisjonenes formål å formidle sannheten.

 

William Rodriguez: 9/11 hero (foredrag 25. juni 2006) [Video; 51 minutter]

Rodriguez hadde i 2001 jobbet i 19 år som vakt­mester for WTC. Den 11. september var han en av de store heltene da han flere ganger risikerte sitt eget liv for å redde andres liv. For egen hånd reddet han 15 liv den dagen, og ble en nasjonal helt som ble hedret hele fem ganger ved Det hvite hus. Problemene begynte da han insisterte på å ha hørt og opplevd definitive eksplosjoner både før og under kollapsen. Hans vitnesbyrd til 9/11-kommisjonen ble ikke inklu­deret i deres rapport. NIST og FBI var heller ikke det minste interessert i å høre om hans opplevelser. Han har blitt tilbudt flere millioner dollar for å holde kjeft. Oktober 2004 anla han søksmål mot Bush, Cheney, Rumsfeld og andre for å være delaktige i 11/9-dramaet.

 

 

Video-opptak

WTC-2 pulveriseringen, av Rick Siegel. Helikopter sender ut energistråler? (9:15)

      Det private opptaket til Siegel. Det mest interessante her er helikopteret som flyr over WTC-2 og sender ut 3 lysglimt (energistråler?) mot tårnet sekunder før pulveriseringen begynner.

 

Den samme ”Oh My God”-hysteriske kvinnen i to vidt forskjellige opptak (2:34).

Antyder at den samme lydinnspillingen av den samme kvinnen ble brukt til to filmopptak-sekvenser som skulle komme fra to vidt forskjellige kilder. Skrikene under WTC2-treffet kommer fra TinaCart1-hjemmevideoen, mens skrikene under WTC1-pulveriseringen kommer fra NBC’s opptak (som igjen kommer fra Devin M. Clark?).

 

 

Spesielt om WTC-7

Griffin, David Ray (2009): The Mysterious Collapse of World Trade Center 7: Why the Final Official Report About 9/11 Is Unscientific and False. Bok, 328 s.

 

For en kortversjon, se Griffins artikkel Building What? How SCADs Can Be Hidden in Plain Sight (27. mai 2010).

 

Chandler, David: WTC-7: NIST Finally Admits Freefall [video]. Part I, Part II, Part III (YouTube).

 

CNN-reporter Aaron Brown rapporterer kl. 16:10 at WTC-7 ”enten har kollapset eller holder på å kollapse”. [Video-snutt]

 

BBC-reporter Jane Standley rapporterer live fra New York at WTC-7 har kollapset, 26 minutter før kollapsen [Alex Jones kommenterer] [video-snutt highlights]

Selv om vi ikke ser uret i bakgrunnen, har det blitt fastslått at Standley begynner reportasjen kl. 16:54 i New York City. WTC-7 kan ses i bakgrunnen under hele reportasjen. Ca. 17:15 blir linjen hennes brutt, og 17:20 kollapser WTC-7.

 

 

5) Hva skjedde ved Pentagon?

“Overflyvningsteorien”, presentert av Citizen Investigation Team (CIT)

De tre dokumentarfilmene viser at mange vitner med 100 % sikkerhet så et stort grått/sølvaktig fly komme inn meget lavt fra nordsiden av Citgo-bensinstasjonen og fly rett mot vestfløyen. Den offisielle versjonen er at flyet kom inn fra sørsiden av bensinstasjonen, rev ned fem lyktestolper langs veien, og penetrerte vestfløyen i 45º vinkel. Da flyet kom fra nordsiden, er konklusjonen at flyet ikke kan ha styrtet i Pentagon men må ha fløyet like over taket eller ha tatt av til venstre rett før, i et nøye iscenesatt show som skulle danne illusjonen av at Flight 77 styrtet i Pentagon. Personer på begge sider av Pentagon (Citgo-vitnene på den ene siden; Scott Cook og Steve Chaconas på den andre siden) var overbevist om at et fly hadde styrtet inn i Pentagon. Chaconas bekrefter at flyet kom inn fra østsiden av Potomac-elven. Filmteamet CIT har funnet et vitne, Pentagon politibetjent Roosevelt Roberts Jr., som hevder at han rett etter eksplosjonen i Pentagon løp ut av bygningen og så et fly som svært lavt fløy bort fra Pentagon.

 

1) The Penta­Con, The Smoking Gun Edition (2007). 80 min.

2) The Pentagon Flyover: How They Pulled It Off (2008). 100 min.

3) The North Side Flyover (2008).

 

 

Avvisning av den offisielle versjonen

Dewdney & Longspaugh: The missing wings (desember 2004) [Artikkel]

Denne beste artikkelen som tar for seg de kvantitative sider ved Pentagon-mysteriet, og avviser på dette grunnlag at en Boeing kan ha styrtet inn i vestfløyen.

 

Honegger, Barbara: The Pentagon Attack Papers (2006, oppdatert 2011) [Artikkel]

[Vedlegg i boken The Terror Conspiracy (2006) av Jim Marrs]

      Honegger har arbeidet som forsker ved Hoover Institution; hun har hatt lederstilling i Reagan-administrasjonen; hun har skrevet avsløringsboken October Surprise (1989), og hun har siden 1995 vært Senior Military Affairs Journalist ved Naval Postgraduate School. I essayets første halvdel diskuteres de mange vitnesbyrd på at en bombe eksplo­derte i Pentagon kl. 09:31:40. Den offisielle versjonen, representert av 9/11-Kommisjons­rapporten (2004), hevder at Boeing’en penetrerte Pentagon kl. 09:37:46. Altså var det to destruktive begiven­heter som rammet Pentagon med ca. fem minutters mellomrom. Honegger argumenterer for at en A-3 Sky Warriors med Global Hawk-teknologi penetrerte Pentagon.

 

Bunel, Pierre-Henri: Fra kap. 4 i boken Pentagate (2002) [Tekst]

      Artillerioffiser Bunel gir en ekspert-analyse av brannens farger, dens sot og bygnings­skader, samt hvordan brannen ble slukket med vann og ikke med skum. Han konkluderer at Pentagon-brannen var resultat av en såkalt detona­sjon, som er fag­uttrykket for en eksplosjon som skaper en sjokk­bølge hurtigere enn 1800 meter/sekund. Antent flydriv­stoff resulterer ikke i en detonasjon. Detonasjonen antyder at det var en rakett som penetrerte bygningen. [Bokens øvrige kapitler ble skrevet av Thierry Meyssan].

 

Brannsjef Ed Plaugher (12. september 2001) [Tekst]

      ”Det var ingen flyskrogseksjoner eller noe slikt inne i bygningen, bare små biter.”

 

Intervju med April Gallop (13. juli 2006) [Tekst]

      April Gallop, sammen med sin ti uker gamle sønn, var i Pentagons vestfløy ring E da det smalt kl. 09:32. Hun krabbet ut av et hull i bygningen før hun besvimte. Hun så ingen flydeler.

 

Mange gode fotografier (Killtown)

 

 

6) Flight 93 og Shanksville

Hva skjedde med Flight 93?

Woodybox: The Cleveland Airport Mystery (2006).

Den beste analysen av hva som skjedde ved Cleveland Hopkins International Airport.

 

Pressemelding kl. 11:43 om nødlanding av Flight 93 ved Cleveland Hopkins International Airport. Plane Lands In Cleveland; Bomb Feared Aboard.

 

 

Hva skjedde i Shanksville?

John Doe II [web-analyser]

UA 93: Part I: ... and kiss the official UA 93 theory good-bye!

Presentasjon og analyse av øyevitneskildringer av fly.

 

UA 93: Part II: ... and kiss the official UA 93 theory good-bye!

Presentasjon og analyse av øyevitneskildringer av krateret.

 

Raining debris at Indian Lake. What really happened to Flight 93?

Presentasjon og analyse av øyevitneskildringer av nedfall fra himmelen.

 

Rick Rajter: A Critical Look at ”Liquified” or ”Vaporized” 9/11 Plane Theories  (2006).

Rajter tar utgangspunkt i den offisielle versjonen som hevder at fremste del av Flight 93-Boeing’en ”fordampet” da den styrtet i bakken. Enkel matematikk viser at et aluminiums­fly må opp i Mach 15 (15 x lydens hastighet) før flyets kinetiske energi kan omdannes til tilstrekkelig høy temperatur for å omdanne aluminium fra fast form til gass. Verdens hurtigste fly kan komme opp i Mach 5, men en stupende Boeing ville max. nå Mach 1.

 

Susan McElwain: Uncut 9/11 Shanksville Eyewitness Testimonial  (2007) [40 minutter]

Da Susan McElwain var ett av flere vitner som snakket om et lite hvitt fly, og de andre vitnene snakket om en hvit JET, har nyansene i McElwains observasjoner aldri kommet riktig frem (i tillegg til at mange har valgt å tolke henne feil). Nyansen i hennes fortelling er at det flyvende objektet hun så, bare noen meter over hodet sitt, trolig var et UBEMANNET fly (på størrelse med hennes bil). Dette flyet sørget antagelig for å utløse eksplosjonen like bak tretoppene der hun sto. Flyet selv gikk ikke til grunne, da det ble sett på himmelen også etter eksplosjonen. 

 

 

7) Om Osama og FBIs 19 fiktive flykaprere

FBIs web-side ”9/11 Investigation (PENTTBOM)”.

      Denne web-siden må nærmest klassifiseres som en fallitt-erklæring, eller som en innrøm­melse av at de ”19 flykaprerne” bare er myte og nonsens. Pr. mars 2007 har FBI intet annet å tilby enn den opprinnelige pressemeldingen fra den 27. september 2001. Til tross for at de amerikanske myndigheter har innrømmet at syv av de identifiserte personene er i live og fri for all mistanke, så lar de den opprinnelige pressemeldingen stå uendret. Den offisielle versjonen er så skjør at den ikke tåler revisjon.

 

 

Om Zacarias Moussaoui (ZM) og Mohamed Atta

De forskjellige kunnskapsbiter går i retning av følgende: Fraksjoner innen ledelsen av FBI, CIA og Pentagon overvåket og hadde full oversikt over terroristplanene til ZM og Atta. Disse fraksjonene beskyttet de to, og var antagelig også de øverste trådtrekkerne bak deres planer. ZM ble arrestert den 16. august 2001. Minneapolis FBI søkte om tillatelse til å undersøke ZMs PC og personlige eiendeler. FBI-avdelingssjef Marion (”Spike”) Bowman avslo deres søknad. Dersom den offisielle versjonen hadde vært riktig, og dersom Bowman ikke hadde avslått søknaden, ville al Qaedas 11/9-planer ha blitt avslørt i tide! Bowman ble i desember 2002 hedret av FBI-direktør Mueller for ”Exceptional Performance” og mottok en pengebonus på ca. 25 % av årslønnen for sin tilsynelatende supertabbe! Ifølge Anthony Shaffer beskyttet Pentagon Atta slik at han ikke ble arrestert.

 

Honegger, Barbara: The Pentagon Attack Papers (2006, oppdatert 2011).

Vedlegg i boken The Terror Conspiracy (2006) av Jim Marrs]

Honegger har arbeidet som forsker ved Hoover Institution, hatt lederstilling i Reagan-administrasjonen, skrevet avsløringsboken October Surprise (1989), og har siden 1995 vært Senior Military Affairs Journalist ved Naval Postgraduate School. I dette essayets andre halvdel analyseres de uhyre kompliserte relasjonene mellom FBI/CIA/Pentagon på den ene siden og ZM + Atta på den annen side. Her er et forsøk på å komprimere det ned til én setning: FBI/CIA/Pentagon sto bak terroristplanene til ZM og Atta, slik at de virkelige forberedelsene og handlingene til de to først kunne utnyttes til FBI/CIA/Pentagons egne overvåkningsøvelser, og deretter inngå i deres egne krigs- og antiterrorøvelser den 11/9!

 

Jacobs, Don (alias Four Arrows): The military drills on 9-11: “bizarre coincidence” or something else? [Kapittel (23 A4-sider) fra boken The Hidden History of 9-11-2001 (2006), redigert av Paul Zarembka]

      1) Om krigs- og antiterrorøvelsene som ble holdt, muligens med Dick Cheney som over­ordnet koordinator og trådtrekker (med referanse til Ruppert 2004). 2) Om ZM som ble beskyttet av Bowman, og om MA som ble beskyttet av Pentagon.

 

My brother Zac (The Guardian 19. april 2003)

      Abd Samad Moussaoui gir en interessant og reflektert fortelling om sin lillebror ZMs barndom og oppvekst. ZM var intelligent, smart, morsom, sympatisk og utholdende. Han var lykkelig frem til 15-års alderen, fra da ble frustrasjonene og skuffelsene i livet stadig mer merkbare. Han flyttet til London for å få universitetsutdannelse. I 1995 kom han i kontakt med en Wahhabi-sekt/moské i London, hvor han ble hjernevasket og rekruttert til oppdrag. Abd Samad så aldri sin lillebror igjen etter 1995. Abd Samad fikk i 2003 utgitt en bok som beskriver Zac’s liv frem til 1996 (her).

 

ZM erklærer seg skyldig i alt, riktignok med et 50.000 volt sjokkbelte på [Avis, april 2006].

 

Ganser, Daniele: Able Danger adds twist to 9/11 (27. august 2005).

      Ifølge oberstløytnant Anthony Shaffer fra Defence Intelligence Agency (DIA) drev Pentagons SOCOM-kontor med elektronisk overvåkning av Atta og tre andre av 11/9-”flykaprerne” gjennom et topphemmelig prosjekt kalt Able Danger i over et år før den 11/9. Shaffer hadde selv sett navnene på fire av flykaprerne sommeren 2000. Shaffer hevder også at han oppfordret FBI til å arrestere Atta, men at Pentagon beskyttet Atta av ”uklare årsaker”. Shaffer har fortalt hva han visste til 9/11-Kommisjonens Zelikow, men Zelikow tok ikke dette med i Kommisjonsrapporten.

 

Hopsicker, Daniel

      * Welcome to Terrorland: Mohamed Atta & the 9-11 cover-up in Florida (2004) [bok]

      * Kapittel 1.

 

 

8) Om de reelle og de fiktive passasjererne

The Social Security Death Index (SSDI).

I denne databasen, som ble elektronisk i 1962, registreres alle omkomne med Social Security Number som rapporteres til Social Security Administration. Her kan du selv søke etter de omkomne passasjererne.

 

Søk på flyets halenummer i FAA-databasen.

 

Olmsted, Thomas R.: No arabs on Flight 77. Part II: The passengers  (2003).

      Det finnes ingen offisiell passasjerliste for AA Flight 77. Flyselskapet American Airlines (AA) nektet å utgi en endelig passasjerliste. Istedet ble en liste ”lekket” til CNN som AA så nektet å verifisere! Mens passasjerene på den fiktive listen til AA Flight 11 representerte en normal heterogen sammensetning, ligner passasjerlisten til Flight 77 mer på en drapsliste over enkelte VIP’er innen etterretningsbransjen (NSA), våpenteknologisk front­forskning (Raytheon) og ”Black operations”.

 

Frankl: Something strange about Flight 93 (2002).

Frankl påpeker at minst 23 av de 37 oppførte passasjererne ikke hadde planlagt å ta Flight 93 den dagen. For mange var dette en ”fem på 12”-løsning, og mange av de andre hadde reservert Flight 91 som ble kansellert. 

 

Sammartino, Vincent: The 9-11 Passenger List Oddity (2005).

      The Social Security Death Index (SSDI) er en privat­eid database, søkbar fra Internet. Eieren hevder at 83 % av alle som dør registreres i databasen. Av de 266 passa­sjererne, kabinpersonell og pilotene som ifølge den offentlige versjonen døde den 11/9, er bare 58 (22 %) oppført i SSDI. Enda merkeligere er at bare 11 slekt­ninger til de 266 som skal ha dødd har søkt om kompensa­sjon fra Victims Compensation Fund. Dette er merkelig fordi det er snakk om temmelig store beløp: minste­utbetalingen var på 250.000 $, og den gjennom­snittlige utbetalingen var på 1,8 milli­oner $. Det eneste kravet til slektningene for å få utbetalingen var at de signerte et papir på at de aldri kom til å sak­søke flyselskapene. Hvor mange takker nei til et slikt tilbud?

 

Szymanski, Greg: Family Members Of Doomed 911 Flights 'Strangely Silent' About Irregu­larities & Inconsistencies Of Official Government Story (2005).

En oppdatering ang. fiktive og reelle passasjerere. Hvorfor er deres familiemedlemmer så tause og passive i motsetning til WTC-ofrenes forargete familiemedlemmer?

 

Chossudovsky, Michel: More holes in the official story: the 9/11 cell phone calls  (2004).

Alle påståtte mobiltelefonsamtaler fra over 8000 fot over bakken kan vi gå ut fra er fabrikasjoner.

 

 

9) Forhåndsadvarlser, forhåndskunnskap, innsidehandel

Forhåndsadvarsler

The German Intelligence Report

Den tyske ambassadør Ischinger overleverer den 6. august 2001 en offisiell beskjed direkte til president Bush om tid og sted for arabisk terrorangrep mot USA. Bush takker og sier at han vet om det! Senere respons fra Bush-kontoret: Hysj, hold denne beskjeden hemmelig!

 

Ruppert, Michael C. (2002): “Oh Lucy! You gotta lotta ‘splainin’ to do”.

 

 

Forhåndskunnskap

Forhåndskunnskapen om at WTC-7 skulle kollapse er nevnt under punkt 4. Å forberede en slik kontrollert nedrivning tar to uker.

 

 

Innsidehandel i dagene før den 11/9

Ruppert, Michael C. (2001): Suppressed Details of Criminal Insider Trading Lead Directly into the CIA’s Highest Ranks.

 

Wells, Jeff (2005): Oh, the places you go (when you follow the money). Om utnyttelsen av det kommende datasammenbruddet i tvillingtårnene. Historien om Convar.

 

Watson, Paul Joseph (2007): Camp David "Crash" More Evidence Of 9/11 Media Scripting?  CBS News hadde fått et forhåndsskrevet manuskript som sa at Flight 93 skulle styrte ved Camp David, og at Osama bin Laden var hovedmistenkt.

 

Henderson, Dean (2011): Bin Laden & The 911 Illusion: Part II: Deutsche Bank & Blackstone.

 

Schall, Lars (2013): Deutsche Bank Alex Brown and 9/11 Insider Trading.


9-11 Research: Insider Trading.

 

 

10) Annet om 911

Politikere med bein i nesa som har avvist den offisielle versjonen

Hugo Chavez (1954-2013), Venezuelas president 1999-2013  [video-snutt, 1:26]

Chavez-regjeringen var kanskje verdens første regjering som offisielt stilte seg tvilende til den offisielle versjonen. I mars 2006 uttalte Chavez at hans regjering ville oppnevne en uavhengig komité som skulle undersøke hvem som sto bak 911-terroren. 

 

Andreas von Bülow og Michael Meacher [video-snutt; Part I]

Fra et nederlandsk TV-program som ble sendt i september 2005. Michael Meacher var miljø­minister i Blair-regjeringen (1997-2003). Andreas von Bülow var forsvars­minister (1976-80) og forskning- og teknologiminister (1980-82) i Helmut Schmidt-regjeringen. Tidlig på 1990-tallet satt han i en parlamentarisk komité som overvåket tysk etterretning. Hans innsikter innen etterretningsvesenet resulterte i boken The CIA and September 11 (2003) [Wiki], som har solgt i over 100.000 eksemplarer i Tyskland.

 

Morgan Reynolds (2006): The Risk of Winning: What Happens Once the 9/11 Sewer Opens Wide?  Denne korte artikkelen viser at Morgan Reynolds, sjefsøkonom i Bush-regjeringens arbeids­­departement 2001-02, mente alvor i å avsløre Bush/Cheney-regjeringen.

 

Francesco Cossiga (1928-2010), Italias president fra 1985-92.

Cossiga hevdet i et intervju i november 2007 til Italias største avis at 9/11 var en ”inside job” utført av CIA og Mossad, og at etterretningstjenestene over hele den vestlige verden vet dette. Cossiga var med å sette opp Operasjon Gladio som sto for statssponset terrorisme i Europa under NATO, så han vet hva han snakker om. Paul Joseph Watson (2007): Ex-Italian President: Intel Agencies Know 9/11 An Inside Job.


 

11) Neocon-kabalen: Imperialisme og totalitarisme

Michael Collins Piper (2004): The high priests of war: the secret history of how America’s ”neo-conservative” Trotskyites came to power and orchestrated the war against Iraq as the first step in their drive for global empire [bok].

A fine presentation of the neocon clique and their ambition of a world empire ruled by themselves, not by a Rockefeller or the head of the Rothschild dynasty. The book stresses that the clique is extremely pro-Israel, being in an informal alliance with Ariel Sharon’s Likud party. The clique is supported by the pro-Israel media baron Rupert Murdoch, who again have a close friendship with pro-Israel Lord Jacob Rothschild. [Jacob Rothschild, however, is rather an outsider in the Rothschild dynasty, and certainly not it’s head].

 

Naomi Wolf (2007): The End of America: Letter of warning to a Young Patriot [bok].

Etter en studie av fascistiske regimer verden over, beskriver hun fascismens essens i form av ti punkter. Hun viser hvordan Bush-regjeringen i løpet av sine syv første år har gjennomført en rekke initiativer og programmer innen hvert av disse punktene. Hennes foredrag i oktober 2007, som er basert på boken, anbefales [YouTube, 48 minutter].

 

Peter Dale Scott [HomePage-underside] har særlig fokusert på forarbeidet til George W. H. Bush, Dick Cheney og Donald Rumsfeld på 1980-tallet med å utvikle en plan for “Continuity of Government” (COG). Den ytre krisen som måte til for å iverksette COG trengte de ikke å vente passivt på, de kunne skape den selv.

 

Peter Dale Scott (2007): The Road to 9/11: Wealth, Empire, and the Future of America [bok].

Chapter: Terror, oil and the "shadow government (online). This chapter is extremely important for understanding the connection between the Bush family and the neocon clique, and for understanding how the plan for a neocon world empire may have started with Dick Cheney and Donald Rumsfeld working together with Oliver North in the 1980s for developing a plan for “Continuity of Government” (COG) to be implemented in case a national crisis for one reason or another should occur. While the intention behind COG was good, it could easily be misused by a rogue network within the government to give themselves dictatorial power after a false flag-operation where they implement COG and martial law, and let them stand! The chief responsible for the COG program was none other than Vice President George H. W. Bush. We may assume some dirty deals were made for the future.

 

Peter Dale Scott (2008):  9/11, Deep State Violence and the Hope of Internet Politics [artikkel].

An interesting article by Scott about US “deep politics”; that the origin of the 911 drama may be the cooperation of Dick Cheney and Donald Rumsfeld in the 1980s and even further back to the 1970s; and that the 911 drama was not a coup d’État but a constitutional coup!

 

 

12) ZetaTalk

Relevante ZetaTalk-notater:

 

***********************************

 

Tilbake til:  Terrorangrepet i USA 11. september 2001  //   Home