Introduksjon
til denne web-basen


Sist oppdatert: Juli 2013.

 

 

Det var i forbindelse med mitt arbeid for det lukkede ning-samfunnet Bakkemannskapet for Fremtiden – opprettet i oktober 2008 og terminert i 2012 – at jeg formulerte en første versjon av det grunnsyn og agenda som er presentert nedenfor i tre punkter. Dette grunnsyn og agenda ble så videreført til Nyhetsspeilets plattformdokument, Vårt grunnsyn. En ytterligere presi­sering og nyansering, som kun gjelder for meg, kommer her:

 

 

1) Bevissthetsparadigmet (åndsvitenskap, transpersonlig psykologi); dvs. det grunnsyn at bevisstheten utgjør tilværelsens primære dimensjon. Det motsatte syn er det materialistisk-naturalistiske grunnsyn. Vitenskap basert på dette grunnsyn kalles scientisme. Mine studier innen dette emnet resulterte i boken Åndsviten­skapelige visjoner (Kolofon, 2008).

 

 

2) ET/V-emnet, dvs. våre erfaringer med:

·       utenomjordiske intelligente vesener,

·       deres romskip,

·       deres artefakter på Jorden, Månen, Mars og dens måne Fobos,

·       forskjellige aktiviteter som diverse ET-grupper synes å være involvert i, som f.eks. produksjon av kornsirkler.

 

Det motsatte synet er det implisitte ”isolasjons­dogmet” i det konvensjonelle verdens­bildet, at vi ikke har noe erfaring med eller direkte beviser for utenomjordisk intelligent liv. Mine studier innen dette emnet har resultert i to bøker: Menneskets historie (Vulkan, 2013) og ET/V-erfaringer 1947-2013 (Vulkan, 2013).

 

 

3) Det US/UK-oligarkiske nettverk. Hvordan det britisk-amerikanske oligarknettverket har forkludret Vestens progresjon gjennom 200 år ved å påvirke myndighetene og internasjonale organer til politiske og økonomiske beslut­­ninger som har fremmet oligarkenes interesser på bekostning av befolkningene, stats­kassene og nasjonenes utvikling av infrastruktur, teknologi og produktivitet. Det motsatte synet er det anti-konspirative konvensjonelle samfunns­bildet som presen­teres i de Establishment-styrte media. Mine studier innen dette emnet har resultert i en rekke artikler, samlet under min Oligark-portal, som før eller senere skal resultere i en bok.

 

 

Denne trioen av innsikter har jeg valgt å kalle for ”trippelopplysning”. Det motsatte blir da ”det trippel­­forvirrete verdensbildet”. Myndighetene, akademia og media fronter det trippel­forvirrete verdensbildet med full kraft 24 timer i døgnet, 365 dager i året. 

 

***************************

 

 

Home