Naturvitenskap: Mine artikler

 

 

 

Generelt

* Vitenskap (NyS, 2011).

 

Astronomi-trilogien
1)  Big bang-kosmologiens død.
2)  Halton Arp.
3)  Plasmakosmologi.


Fysikk, elektrodynamikk, fri energi

* Ny elektrodynamikk, 4D-fysikk og fri energi (NyS, 2011).

4D-fysikk og fri energi
Kvantemekanikk, nonlokalitet og newage-kvantemystikk (NyS, 2011).


Genetikk, epigenetikk, evolusjonsbiologi
Darwinisme i krise; intelligent design og katastrofisme er to nødvendige komponenter.

Paleoantropologiens konspirasjoner for å fremme darwinistiske progresjonsteorier.

* Epigenetikk: Hvordan du og omgivelsene styrer genene (NyS, 2012).

Bigfoot DNA-testet: Hybrid av Homo sapiens og ukjent primat? (NyS, 2012)

* Dinosaurer og mennesker i interaksjon (NyS, 2010)

* Dino News (NyS, 2013).

 

 

Home