4D-fysikk og fri energi

Januar 2008 

 


Cory Ench (2004): double oh
http://www.enchgallery.com/fractals/fractalpages/doubleoh.htm

 

 

Enhver elektrisk og magnetisk dipol fungerer som en energi-attraktor som tiltrekker seg ikke-observerbar energi fra det som i dag kalles vakuum-dimensjonen, og omvandler denne til elektromagnetisk energi på vårt naturplan. All vår elektro­magnetiske energi kommer således gratis fra vakuum-dimensjonen. Vår nåværende strømkrets er imidlertid designet slik at den er selvdestruktiv ved at 50 % av strømmen går til å destruere dipolen. Det vi bruker mekanisk energi fra generatorene til, og kjemisk energi fra batteriene til, er å kontinuerlig gjenopprette dipolen. Det er bare dette som koster penger, og det er bare dette som generatorene og batteriene bidrar med. Når menneske­heten får almen tilgang til en strømkrets som er designet slik at spenningskilden og strømmen er adskilt, er den globale energikrisen over og vår sivilisasjon går inn i en ny epoke. Teknologien foreligger allerede, men de aller mektigste interesser arbeider for å holde den undertrykt.

 

 

Sammendrag

 

Kap. 1: Et kosmologisk rammeverk

 

Kap. 2: Thomas E. Bearden revolusjonerer elektrodynamikken

 

Kap. 3: Glimt fra 4D-fysikkens og elektrodynamikkens historie

 

Kap. 4: Fri energi-teknologi med virkningsgrad > 1.0

 

Kap. 5: Noen betraktninger om kvantemekanikken

 

Kap. 6: Noen kommentarer til Tom Van Flanderns Meta-modell

 

Kap. 7: Hva sier ET/V-insiderne i Greer (2001)?


 

Tilbake til:  Naturvitenskap  /  Home