Rolf Kenneths ET/V-portal

Sist oppdatert: Juli 2013.


Boken kan nå bestilles.

 

Bokens web-versjon ligger her:

 

* Innledning (juni 2013).

 

1) Direktivet om ET/V-hemmeligholdelse: Roswell, MJ12, CIA, NASA (juni 2013).


2) Månen: Byruiner og aktiv ET-base (juni 2013).

3) Mars: Biovennlig med vegetasjon og gnagere (juni 2013).

 

4) Fobos: Aktiv ET-base under bakken? (juni 2013).

 

5) Mystiske dyrelemlestelser (juni 2013).

 

6) Billy Meier og Erra-gruppen  (juni 2013).

 

7) Philip J. Corsos ET/V-påstander  (juni 2013).

 

8) Steven M. Greer: Helten som gir etter?  (juni 2013).

 

9) Nancy Red Star om indianerne og urbefolkningene (juni 2013).

 

10) Kornsirkelmysteriet  (juni 2013).

 

11) Spektakulære romskip-shows over Mexico siden 2004  (juni 2013).

 

12) Zetaene: Forbereder de Jordens nye æra med et hybridprogram? (juni 2013).

 

* Etterord (juni 2013)

 

 

ET/V uttrykker en kombinasjon av to akronymer: ET (”extra-terrestrials”: utenomjordiske) + ETV (”extra-terrestrial vehicles”: utenomjordiske romskip). Med ET/V-erfaringer menes her våre erfaringer med:

  • utenomjordiske intelligente vesener,
  • deres romskip,
  • deres artefakter på Jorden, Månen, Mars og dens måne Fobos,
  • forskjellige aktiviteter som diverse ET-grupper synes å være involvert i, som f.eks. produksjon av kornsirkler.

 

Diverse artikler som gjelder 1900-tallet og frem til idag

Planeten Erra: Natur og kultur (mai 2013).

 

* Nyhetsspeilets ET/V-artikler: et utvalg  (rev. mai 2013).

 

Dagen før avsløringen [The Day Before Disclosure]Anmeldelse av dokumentarfilmen til Terje Toftenes.

 

Portalen: Lysfenomenene i Hessdalen. Dokumentarfilm av Terje Toftenes fra 2008.

DVD'en kom i norsk og engelsk versjon i 2009. Den norske versjonen varer i 60 minutter og koster $30. Hessdal-fenomenet startet for alvor i desember 1981, og kom i medias søkelys i 1982. Den akademiske forskningen begynte i 1984. Hessdalsfenomenet kan inndeles i fire kategorier. Tre av kategoriene er lysfenomener; den fjerde kategorien er observasjoner av romskip og utenomjordiske. Web-basen Norsk UFO Senter AS er viet Hessdalsfenomenet; flere vitenskapelige rapporter er lagt ut.
 


Det mest spektakulære spektralbildet av lysfenomenene ved Hessdalen,
tatt den 20. september 2007.

 

 

Fra forhistorisk tid frem til ca. 1900
Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk [bok i online og trykt utgave]

Anmeldelser av dokumentarserien Ancient Aliens: Sesong 1;   Sesong 2Sesong 3; Sesong 4.

Erich von Däniken: Mine boknotater.

ET-mumie funnet i Peru   (NyS, 2011)

Starchild Skull DNA-testet: ikke fra Jorden!  (NyS, 2011).ET/V-ressurser i Norge og Norden

* NETI (Norge)

 

* Skandinavisk UFO magasin (Jan Erik Bergfjord)

 

* Rune Øverbys ET-database gir en fin oversikt over ET-arter og ET-sivilisasjoner.

 

 

De tre skandinaviske UFO-foreningene UFO-Norge, UFO-Sverige og den danske SUFOI betrakter jeg som offentlige desinformative avlednings­manøvre, da de ikke vil bekrefte ett eneste ET/V-tilfelle i verden, eller i historien, som genuint. Lederne av disse organisasjonene mottar UFO-observasjoner fra sine medlemmer, som de i hemmelighet sender videre til et hemmelig militært organ eller person. Samtidig bruker lederne sin sjarm og autoritet til å avvise overfor medlemmene at de samme observasjoner har noe med ET/V å gjøre.

 


Home