Books & essays

by Rolf Kenneth Aristos

Mine bøker hos:  CDON.comAdlibris.

På norsk:
1) ET/V-erfaringer 1947-2013  (Vulkan, 2013).
    * Web-versjon.
    * Forlags-omtale/bestilling. Bestille fra: CDON.COM (119 kr.); fra Adlibris (155 kr.).


2) Menneskets historie: Integrasjon av Velikovsky, Sitchin og ZetaTalk  (Vulkan, 2013)
.

     * Web-versjon.
     * Forlags-omtale/bestilling. Bestille fra: CDON.com (129 kr.); fra Adlibris (172 kr.).
     * 
RKM intervjues av Skandinavisk UFO Magasin.


3) Åndsvitenskapelige visjoner  (Kolofon, 2008).
     * Se bokens Innledning og forord.
    
* Bestille fra: Adlibris (270 kr.); fra Bokkilden (290 kr.).


4) Ifølge Martinus: en innføring i Martinus' kosmologi  (Privat trykk, 2008).
     * Se bokens Innhold og introduksjon.


5) 911-dramaet: Neocon-klikkens sjakktrekk mot verdensimperium (Privat trykk, 2008).
     * Se bokens Innledning + et par kapitler.

6) Om nyliberalismens historie og nasjonale tragedier: Et personlig konsentrat av Naomi Kleins bok Sjokkdoktrinen (pdf-fil, oktober 2013).

* pdf-filen (59 A4-sider med en rekke bilder) distribueres gratis. Kontakt meg eller 1stWave Books & Art.


Å selge bøker via privat trykk har blitt for dyrt med de nåværende utgifter til porto og emballasje. For bøkene som jeg har i privat trykk, send meg en epost der du spør om du kan få e-filen.   :-)


In English:
1) According to Martinus: an introduction to Martinus' cosmology  (Priv. printed, 2008).

   * See Contents and Introduction.
 

Home