Det materialistiske verdensbildets fødsel og sammenbrudd


Dette stykket var opprinnelig en del av forordet til min bok Åndsvitenskapelige visjoner. Henning Jon Grini, redaktør av Ildsjelen, likte forordet og ønsket en mini-versjon til sitt magasin. Den ligger her.

Deretter ble jeg kontaktet av det danske web-magasinet Visdomsnettet som ønsket en fyldigere versjon. Denne har blitt fint illustrert, og ligger her.


Tilbake til: Åndsvitenskap  //  Home