Åndsvitenskap


Rolf Kenneth Aristos: Åndsvitenskapelige visjoner.
Kjøp/bestilling.


1) Vitenskap (NyS, 2011).

2) Bokanmeldelse av: Walsh & Vaughan / Menneskets transpersonlige dimensjoner (1993).

3) Martinus (1890-1981).

4) Ken Wilber og hans integrale rammeverk for en postmoderne kosmologi.

5) Stanislav Grof: Studiet av holotropiske teknikker, bevissthetstilstander og innsikter.

6) Osho (1931-90): En biografisk skisse.

7) Shivas tantra: Transrasjonell kosmologi med livsbejaende livsfilosofi(NyS, 2010).

8) Vigyan Bhairav Tantra: Shivas 112 meditasjonsteknikker.

9) Prabhat Ranjan Sarkar (1921-90): En biografisk skisse.

10) Naturåndene.

11) Anmeldelse av The Urantia Book (1955) (NyS, 2011).

12) Ian Stevenson (1918-2007): reinkarnasjonsforskningens far (NyS, 2011).

13) Er vårt fysiske univers designet for karbonbasert liv? (NyS, 2011).

14) Oppvåkningstilstandens primærkvaliteter (NyS, 2011).

15) Vestlig esoterisme, New Age og akademia (NyS, 2013).

16) Sexmagi, tantra og O.T.O (NyS, 2013).

17) Det materialistiske verdensbildets fødsel og sammenbrudd.

18) Fra Gurdjieffs Fjerde vei til Ken Wilbers ILP (NyS, 2013).


Home